Υπολογισμός του όγκου στο ελλειψοειδές σχήμα online. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού χωρητικότητας - κυβικών ελλειψοειδούς. Ellipsoid shape calculator.