Υπολογισμός του όγκου της σφαίρας. Τύπος για την εύρεση του όγκου στη σφαίρα με την ακτίνα της. Εμβαδόν καμπύλου τμήματος σφαίρας, ορισμός σφαίρας κτλ