Υπολόγισε την περίμετρο της βάσης ενός ημισφαίριου σχήματος. Βρες το μήκος της περιμέτρου στο ημισφαίριο. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού. Hemisphere shape