Υπολογισμός του εμβαδού της πυραμίδας. Μαθηματικός τύπος εμβαδού για την πυραμίδα με το απόστημα και την περίμετρο της βάσης. Κανονική πυραμίδα.