Υπολογισμός του όγκου της πυραμίδας. Τύπος εύρεσης όγκου σε πυραμίδα με το εμβαδόν βασης και το ύψος. Κανονική πυραμίδα. Πλευρές, ακμές, βάση, τρίγωνα