Υπολόγισε τον όγκο της κόλουρης πυραμίδας με την πλευρά βάσης, κορυφής και το ύψος. Χωρητικότητα στην κόλουρη πυραμίδα - κυβικά. Μαθηματικός τύπος.