Υπολόγισε τον όγκο της τριγωνικής πυραμίδας. Τύπος όγκου σε τριγωνική πυραμίδα με βάση, απόθεμα και ύψος. Ορισμός τετράεδρου και κανονικής πυραμίδας.