Υπολογισμός του εμβαδού στο ελλειψοειδές στερεό. Ημιάξονες ελλειψοειδούς. Τι γεωμετρικό σχήμα είναι το ελλειψοειδές; | Surface Area of an Ellipsoid