Υπολόγισε το εμβαδόν της καμπυλωτής - κυρτής επιφάνειας του κόλουρου κώνου. Μαθηματικός τύπος εύρεσης του εμβαδού του καμπυλωτού τμήματος online.