Υπολόγισε τον όγκο στον κόλουρο κώνο. Μαθηματικός τύπος και τρόπος υπολογισμού του όγκου - χωρητικότητας του κόλουρου κώνου. Conical Frustum volume.