Υπολογισμός μήκους έλλειψης. Βρες την περίμετρο μίας έλλειψης με τις ακτίνες του μικρού άξονα και μεγάλου άξονα. | Perimeter (Circumference) of an Ellipse