Υπολογισμός του εμβαδού του σχήματος της έλλειψης online. Βρες την επιφάνεια που περικλείει μία έλλειψη σε τετραγωνικά. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού.