Υπολόγισε το εμβαδόν της κάτω μικρής και της πάνω μεγάλης βάσης στον κόλουρο κώνο. Τρόπος εύρεσης των εμβαδών των βάσεων του κόλουρου κώνου online.