Υπολογισμός συνολικού εμβαδού κώνου και εμβαδόν καμπύλου τμήματος του κώνου. Τύποι εύρεσης εμβαδού κώνου. Ακτίνα, ύψος, ακμή. Στοιχεία του κώνου.