Υπολογισμός όγκου κώνου. Τύπος όγκου του κώνου με το ύψος και την ακτίνα. Στοιχεία του κώνου: Κορυφή, βάση, ύψος, άξονας, ακμή, παράπλευρη επιφάνεια