Υπολόγισε την περίμετρο ενός κυκλικού τμήματος και το μήκος ολόκληρου του κύκλου γνωρίζοντας στοιχεία στο κυκλικό τμήμα. Τρόπος υπολογισμού περιμέτρου.