Υπολόγισε το εμβαδόν ενός κυκλικού τμήματος και ολόκληρου του κύκλου γνωρίζοντας στοιχεία από το κυκλικό τμήμα online. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμών.