Υπολογισμός του μήκους των διαγώνιων του τετραγώνου. Βρες τη διαγώνιο του τετραγώνου από την πλευρά, την περίμετρο και το εμβαδόν. Μαθηματικοί τύποι.