Βρες την περίμετρο του τετραγώνου. Υπολογισμός της περιμέτρου σε τετράγωνο αν ξέρω την πλευρά, τη διαγώνιο ή το εμβαδόν. Τύποι υπολογισμού περιμέτρου.