Βρες το εμβαδόν του τετραγώνου ξέροντας την πλευρά του. Τύπος υπολογισμού εμβαδού τετραγώνου. Γεωμετρία. Σχήμα τετράγωνο. Μήκος πλευράς στο τετράγωνο.