Υπολόγισε το μήκος της πλευράς του ρόμβου γνωρίζοντας την περίμετρο, το εμβαδόν και το ύψος, το εμβαδόν και τη διαγώνιο. Μαθηματικοί τύποι ρόμβος.