Υπολογισμός ύψους του ρόμβου με 3 διαφορετικούς τρόπους. Μαθηματικοί τύποι εύρεσης του ύψους στον ρόμβο. Διαγώνιοι, πλευρές, γωνίες. Ιδιότητες - Κρητήρια