Υπολόγισε το εμβαδόν στο ισοσκελές τριγωνικό πρίσμα. Βρες το εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας, τριγωνικών βάσεων και το συνολικό εμβαδόν | Area of prism