Υπολόγισε τoν όγκο ενός πρίσματος. Τι είναι το πρίσμα και πως βρίσκουμε τη χωρητικότητά του σε κυβικά; Μαθηματικός τύπος όγκου του γεωμετρικού στερεού.