Υπολόγισε το συνολικό εμβαδό του πρίσματος. Εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας συν το εμβαδόν των βάσεων. Ορισμός πρίσμα, πρισματική επιφάνεια, είδη πρίσματος.