Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας παραλληλεπιπέδου σχήματος. Εμβαδόν παράπλευης επιφάνειας και συνολικό εμβαδόν. Μήκος, πλάτος, ύψος παραλληλεπίπεδου.