Υπολογισμός του όγκου του παραλληλεπίπεδου. Ύψος, έδρες, βάση, μήκος, πλάτος, κυβικά σχήματος. Μαθηματικός τύπος εύρεσης του όγκου στο παραλληλεπίπεδο.