Υπολογισμός εμβαδού του κύβου με την πλευρά - ακμή . Βάση, ύψος, ακμές, έδρες. Μαθηματικοί τύποι για την εύρεση του εμβαδού και του όγκου του κύβου.