Μετατροπή μεταξύ των μονάδων μέτρησης της φωτεινής έντασης. Φως - Φωτεινή ένταση - Φωτεινότητα. Καντέλα ή κηρίο σε Hefnerkerze, Candlepower κτλ