Λούμεν hour (lm·h) σε Lumen minute (lm·min) σε Lumen second (lm·s) σε Talbot (T). Μετατροπές μεταξύ των μονάδων μέτρησης της φωτεινής ροής. Μονάδα λούμεν.