Μετατροπή μεταξύ μονάδων μέτρησης απόστασης - μήκους στην αστρονομία. Παρσέκ (parsec), αστρονομική μονάδα, έτη φωτός κά. Αστρονομία - Άστρα - γαλαξίες.