Μετατροπή τάσης, έντασης, χωρητικότητας, κατανάλωσης ενέργειας. Watts σε Volts σε Amps σε Ohms κ.α. Μετατροπές μεταξύ των μονάδων ηλεκτρικού ρεύματος.