Υπολογισμός online του λεξάριθμου ονοματεπώνυμου κλπ. Αναλυτική ερμηνεία - αριθμοσοφία. Πυθαγόρας και Αριθμολογία. Πίνακας αντιστοιχίας αριθμών - γραμμάτων