Μετατροπή Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Ελληνικά σε greeklish. Πίνακας αντιστοιχιών. Φόρμα online μετατροπής.