Πόσους χαρακτήρες, λέξεις, παραγράφους, προτάσεις, μικρές λέξεις, μοναδικές λέξεις έχει το κείμενο; Online καταμέτρηση κειμένου. Μέσος όρος λέξεων.