Υπολογισμός συνδυασμών. Υπολόγισε τον αριθμό συνδυασμών - ομαδοποιήσεων που μπορούν να γίνουν από δεδομένο πλήθος αντικειμένων - δείγματος - στοιχείων.