Υπολόγισε τις διατάξεις. Υπολογισμός online για το πλήθος των διατάξεων που μπορούν να γίνουν από δεδομένο πλήθος αντικειμένων - δείγματος - στοιχείων.