Βρες το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένο στο τετράγωνο, στον κύβο, στην τετάρτη κ.ο.κ. Δυνάμεις αριθμών. Υπολόγισε μία βάση υψωμένη σε έναν ακέραιο εκθέτη. Power of a number.