Μετατροπή μεταξύ των μονάδων μέτρησης της ταχύτητας των ανέμων αέρα. Χιλιόμετρα ανά ώρα, κόμβοι, Κλίμακα Μποφόρ κλπ. Πως μετράμε την ταχύτητα του αέρα;