Υπολογισμός εξόδων ανατροφής ενός παιδιού 5-18 ετών. Σχολικά έξοδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Ξένες γλώσσες, φρονιστήρια, ιδιαίτερα, Πανελλήνιες κλπ