Πίνακες Βαθμωτός Πολλαπλασιασμός. Υπολογισμός πολλαπλασιασμού των στοιχείων - εγγραφών ενός Πίνακα m γραμμών και n στηλών με ένα αριθμό online