Μετατροπή Φωτεινότητα - Lux - Φως - Λαμπρότητα. Μετατροπές μεταξύ των μονάδων μέτρησης φωτισμού. Candela per square centimeter σε Lambert σε Nit σε Stilb.