Βρες την k-οστή μικρότερη τιμή (από τη μικρότερη προς μεγαλύτερη τιμή) σε ένα σύνολο δεδομένων - αριθμών online (πχ βαθμολογίες, βαθμοί). Συνάρτηση Small