Βρες την k-οστή μεγαλύτερη τιμή (από τη μεγαλύτερη προς μικρότερη τιμή) σε ένα σύνολο δεδομένων - αριθμών online (πχ βαθμολογίες, βαθμοί). Συνάρτηση Large