Επικρατούσα Τιμή. Υπολογισμός και εύρεση της επικρατούσας ή δεσπόζουσας ή συχνότερης τιμής σε σύνολο αριθμών. Online Mode Calculator - Statistics - Math