Υπολογισμός online ποιος είναι ο μέσος όρος, η μέση αριθμητική τιμή μίας ομάδας αριθμών. Μαθηματικά - Στατιστική και «δειγματική μέση τιμή». Average calculator