Ταξινομήστε μία λίστα κειμένου αλφαβητικά. Αλφαριθμητική ταξινόμηση σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Σβήσε διπλές τιμές, ειδικούς χαρακτήρες, μορφοποιήσεις.