Υπολογισμός online του χρονικού διαστήματος που απομένει για μία μελλοντική σημαντική ημερομηνία (γεγονός, εκδήλωση, έναρξη, λήξη, ποινή, ίδρυση κλπ)