Διαδραστικό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών - οδηγικών αποστάσεων στο οδικό δίκτυο. Σημεία εκκίνησης – άφιξης και έκδοση εντύπου διανυόμενης απόστασης