Υπολόγισε τον όγκο διάφορων γεωμετρικών στερεών σχημάτων. Κώνος, Κύβος, Κύλινδρος, Ορθογώνιο Πρίσμα. Πως υπολογίζεται ο όγκος; Τα κυβικά των στερεών.